CSL委任新市務總裁

國際市務翹楚麥禮信帶領 CSL市務部門開拓4G新世代

.

image003

香港最大流動網絡商香港移動通訊有限公司(CSL)今日宣布委任具豐富國際市務經驗豐富之麥禮信(Mark Liversidge)為市務總裁。

麥禮信履新後,將負責帶領CSL籌劃及推出世界級市務計劃,包括品牌和公共關係、裝置和產品市務、研究、定價、採購和忠誠客戶計劃。

麥禮信於2009年出任CSL消費品市務總監。麥先生擁有十二年電訊業經驗,於加盟CSL前,曾任職澳洲麥格理(Macquarie)的市務總經理,為企業市場推行多項創新的市務及客戶經驗計劃。麥先生亦於任職Orange期間,為公司在英國市場建立主要的電話銷售渠道和電子商貿。踏足電訊業初期,麥先生曾加入英國電訊公司(British Telecom),隨後於歐洲O2擔任多個不同要職,不單累積了豐富經驗,並贏得多個市務和客戶經驗的獎項。

CSL行政總裁歐康年表示:「我們很高興能夠得到具創新及豐富市務經驗的麥禮信的協助;透過他在電訊業界和CSL的寶貴經驗,及快將在港推出的4G服務,麥禮信定能為公司寫下光輝的一頁。」

麥禮信(Mark Liversidge)現任CSL市務總裁,負責為公司的業務提供屢獲殊榮的市務方案,包括品牌和公共關係,裝置和產品市務、研究、定價、採購和忠誠客戶計劃。

麥先生擁有十二年的電訊業經驗,於2009年2月出任CSL的消費品市務總監。他於加盟CSL前,任職澳洲麥格理 (Macquarie) 的市務總經理,為企業市場推行多項創新的市務及客戶經驗計劃。

麥先生在1996年於ICI開展他的事業,隨後在1998年加入英國電信公司(British Telecom)並轉移到電訊業發展,於O2負責有關歐洲地區的銷售、市務和客戶服務,並贏得多個市務和客戶經驗的獎項。麥先生於2003年出任Orange的直銷客戶總監 ,為公司在英國市場建立主要的電話銷售渠道和電子商貿。

麥禮信畢業於德倫大學(University of Durham),持有商業、政治和歷史(德國)文學士學位,現為澳洲市務學會和多個亞洲的市務機構會員。麥先生是一些慈善機構委員,亦是一位具競爭力的欖球運動員和龍舟船員。

Instant Ink 油墨訂購服務老師家長都合適

參加計劃後HP將會安排油墨直送服務,希望可以幫助WFH既用家,無論任何時候需要print文件,抑或幫小朋友print功課,都有充足嘅油墨打印。尤其第五波疫情嚴重,在家工作嘅人又多咗,小朋友又要留喺屋企學習。 月費計劃非常彈性(低只$8.8起),可以隨時取消或更新,最高幫用家慳到50%嘅油墨成本。 另外,而家購買指定嘅HP噴墨打印機,可免費試用Instant Ink服務三個月。現有HP printer用戶可以上Instant Ink網站去查閱打印機符唔符合呢個服務嘅條件,註冊同免費試用服務。 HP今次同培生朗文合作,由今日起到7月31日,訂購HP Instant...

把新科技帶給學界 -「人工智能」產業的未來

得悉本屆「國際人工智能物流挑戰賽」完滿結束,並且相當成功。希望藉此採訪協辦方,COCOROBO 行政總裁兼創辦人 辛海洋博士 對於參與的過程、心得及總結。

咩係「遙距營商計劃」D-Biz 話哂你知

新冠肺炎疫情持續,創新及科技局早前就宣佈,在政府第二輪防疫抗疫基金下,將會推出為期 6 個月,為數 5 億元的「遙距營商計劃」(Distance Business Programme, 簡稱 D-Biz),資助企業利用創新與科技,幫助各行各業創出生路、撐過疫情。到底「遙距營商計劃」是甚麼來?幾時申請?甚麼公司才有資格?又如何申請?在這篇文章中,小編會整合所有你需知的資料,只要看完這篇文章,就可以一目了然。 什麼是「遙距營商計劃」(D-Biz)? 政府推出「遙距營商計劃」(D-Biz),目的是幫助各大小企業在疫情期間,能夠利用資訊科技開拓新的發展方向,從而能夠繼續營運和提供服務。 D-Biz...